Kinder- en jongerenraad

Behalve een Raad van Toezicht hebben worden wij sinds januari 2017 ook geadviseerd door een kinderraad en een jongerenraad. De huidige raden bestaan uit 9 kinderen en 12 jongeren die ons regelmatig van gevraagde en ongevraagde adviezen voorzien. We laten ze kennismaken met de ins en outs van onze stichting, zodat ze goedgeïnformeerd met ons mee kunnen denken. Zo geven de raden onder andere hun mening over nieuwe projecten en helpen ons met het testen van (les)materialen.

Jongerenraad: Eva, Aya, Salim, Myrthe, Imane, Romy, Donato, Ginger, Mo, Zara, Thomas, Laysha

Kinderraad: Thymen, Silian, Lukas, Ilias, Esmee, Romaissa, Sem, Esma, Meryam

Deze raden maken de Kleine Ambassade compleet

Voor en tijdens projecten laten we ons altijd al informeren en adviseren door kinderen en jongeren. Ook helpen we andere organisaties, zoals Shell Pernis, DCMR en Franciscus Gasthuis & Vlietland om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. We laten ze zien wat de meerwaarde is van de frisse blik van zo’n raad. Toen we in 2016 verhuisden naar ons nieuwe kantoor, hadden we dan ook één droom waarmee we onze stichting compleet wilden maken: een eigen adviesraad. Tijdens de opening in januari 2017 installeerden we dan ook met trots de eerste Kleine Ambassade Kinderraad en Jongerenraad. Inmiddels zijn we al een aantal jaar verder en hebben kinder- en jongerenraadsleden over uiteenlopende thema's met ons meegedacht. Op dit moment buigen zij zich met ons over de communicatie rondom de projecten en onderzoeken we samen op welke manieren we het bereik onder kinderen en jongeren kunnen vergroten om nog meer van hen de kans te geven om mee te denken en mee te doen.