Verkiezingsproject

Hoe zorgen we ervoor dat meer jonge Schiedammers het belang van democratie inzien en gebruikmaken van hun stemrecht?

De onderwerpen die in de aanloop van de verkiezingen tijdens de campagnes van verschillende partijen aan bod komen, blijven niet onopgemerkt bij kinderen en jongeren. Wij vinden het daarom belangrijk om hen goed te informeren, zodat zij berichten uit de actualiteit in een bredere context kunnen plaatsen. En om ze te stimuleren om (later) gebruik te maken van hun stemrecht. Tegelijkertijd willen we politici kennis laten maken met de ideeën en meningen van kinderen en jongeren.

Stemwijzer kinderen
Kennisbijlage kinderen

Kinderverkiezingsproject

Met het kinderverkiezingsproject betrekken wij kinderen bij de verkiezingen door ze kennis te geven over democratie, over de functie van verkiezingen en waar de verschillende partijen voor staan. Hiervoor werken we samen met een speciale kinderredactie. Tijdens verschillende bijeenkomsten krijgen de kinderen uitgebreide uitleg over de verkiezingen en worden ze gestimuleerd om zelf een mening te vormen over verschillende thema's.  
 
Zo denken zij mee over de inhoud van de verkiezingsenquete: een enquete die wordt afgenomen onder de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Schiedamse bassischolen. Door het invullen van deze enquete laten we kinderen een mening vormen over welke onderwerpen zij belangrijk vinden om op de politieke agenda te zetten. De uitslag van de enquête vormt het uitgangspunt voor de inhoud van de excursie met de kinderredactie. Tijdens de excursie interviewen de kinderen politici om hun aan de tand te voelen over hun standpunten. Ook vullen de politici zelf de verkiezingsenquete in. 
 
Al de bevindingen van de kinderredactie komen terug in de kinderverkiezingskrant en stemwijzer die we met ze ontwikkelen. De kinderverkiezingskrant wordt voor de verkiezingen uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Schiedam. Hiermee kunnen ze zich goed voorbereiden op de verkiezingen en weloverwogen hun stem uitbrengen op de kinderverkiezingsdag die wij speciaal voor de Schiedamse basisscholen organiseren.

Jongerenverkiezingsproject

Ook voor jongeren hebben we de doelstelling om ze te betrekken bij de politiek en gebruik te laten maken van hun latere stemrecht. 
 
Middels een mentorles voor middelbare scholen in Schiedam krijgen jongeren informatie over wat de verkiezingen inhouden en worden ze aangespoord om de jongerenverkiezingsenquete in te vullen. Deze enquete is opgesteld samen met de Kleine Ambassade jongerenraad. Ook de uitslagen van de jongerenenquete vormt de input voor een excursie, waarbij jongeren politici interviewen over hun standpunten. De politici zelf vullen ook de verkiezingsenquete in. 
 
De bevindingen van de jongeren worden omgeslagen in een jongeren verkiezingskrant inclusief stemwijzer, welke wordt uitgezet middels een tweede mentorles op middelbare scholen ter voorbereiding op de verkiezingen. Daarnaast nodigen we middelbare scholieren uit om mee te doen aan het debat met politici. Jongeren gaan hierbij in gesprek over de uitslagen van de verkiezingsenquete en geven politici mee wat ze belangrijk vinden. 
 
Op basis van de kennis die ze hebben opgedaan brengen jongeren op 17 maart hun eigen stem uit.

Bekijk het lesmateriaal

Jongerenverkiezingsproject

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Zabawas, Stichting Solidarodam, het VSBfonds en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 

 logos verkiezingen Tekengebied 2

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. 

Meedoen of meer weten?

Meer weten over de verkiezingsprojecten? Neem contact op met Renate via 010 2731011 of post@dekleineambassade.nl


Terug naar het overzicht