We veroorzaken nog steeds te veel afval met elkaar. Schaarse grondstoffen gaan hierdoor nodeloos verloren en het milieu raakt steeds verder vervuild. Hoe kunnen we kinderen mee laten denken over het onderwerp afval en hoe zorgen we ervoor dat niet alleen zij meer kennis opdoen over duurzaamheid en het belang van minder van afval, maar dat ook ouders, familie en buren worden bereikt? Ons antwoord is Pak@ Afval the Game!

Bekijk het lesmateriaal


IN HET KORT

  • Jaarlijks duurzaamheidsproject
  • Dit schooljaar alweer de 7e editie
  • Naar een advies van de commissie milieu
  • In opdracht van Irado en Gemeente Schiedam
Kennis

Samen naar minder afval

Doordat huishoudens nog steeds te veel weggooien en te weinig recyclen en hergebruiken, groeit de afvalberg in Nederland veel te snel. Dit legt een grote druk op ons milieu. Bij het verbranden van het afval komen schadelijke stoffen vrij. De CO2 die vrijkomt draagt bij aan een te snelle klimaatverandering en tegelijkertijd gaan schaarse grondstoffen, zoals aardolie, onnodig verloren.

Onderzoek

Jong geleerd is oud gedaan

Dat onderzoek begon met kennis opdoen. Want wat is er allemaal nodig om naar minder afval te gaan? Dus spraken de kinderen met professionals van de gemeente en Irado, het bedrijf van het afval ophaalt en verwerkt in Schiedam.

Advies

Een blijvende gedragsverandering

Het idee van de adviescommissie bleek de basis te zijn van een succesformule. Na afloop van het de eerste Afval the Game-editie over plastic, nam de hoeveelheid ingezameld plastic in Schiedam met …% toe. Om een zo duurzaam mogelijk resultaat te bereiken, vulden onze onderwijskundigen het idee van de kinderen aan met bewezen gedragsveranderingstechnieken uit wetenschappelijk onderzoek.

Resultaat

Nieuw: Pak@ Afval the Game

Inmiddels is Afval the Game een begrip in Schiedam. Het project blijft actueel omdat we elk jaar weer inspelen op huidige ontwikkelingen. Welk thema vraagt aandacht? Wat zijn de behoeften van Irado, de gemeente, de kinderen en de scholen? Ondertussen neemt de kennis over afval onder kinderen en andere inwoners toe. Ook dat nemen we ook mee.


Partners

Irado, Gemeente Schiedam, ….

 

Terug naar het overzicht