Kinderrechtenkrant

Hoe informeren we kinderen en jongeren over hun rechten? En hoe laten we ze ontdekken wat hun eigen rol is in het beschermen en naleven van die kinderrechten?

Om ervoor te zorgen dat alle andere kinderen veilig, gezond en prettig kunnen opgroeien, is op 20 november 1989 het Internationale Kinderrechtenverdrag opgesteld. Als de Kleine Ambassade maken wij ons er hard voor om iedereen te informeren over de rechten uit dat verdrag. De aandacht voor kinderrechten komt altijd, direct of indirect, terug in onze burgerschapsprojecten. Want alleen wanneer er genoeg kennis over kinderrechten is, kunnen die rechten voldoende worden beschermd. Daar kunnen wij allemaal iets in betekenen.

Bekijk het lesmateriaal

Kinderrechtenkrant

Het informeren over kinderrechten doen we onder andere middels de ontwikkeling van de Wat jij moet weten- kinderrechtenkranten. In elke editie staat een recht uit het Internationale Kinderrechtenverdrag centraal. De krant is gratis aan te vragen en te gebruiken door scholen.

Wat vind jij van kinderrechten?

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij samen met kinderen en jongeren aandacht besteden aan de rechten van het kind? Of wilt u het gratis lesmateriaal aanvragen? Neemt u dan contact op met Renate van der Donk via post@dekleineambassade.nl.


Terug naar het overzicht