Op vrijdag 9 december organiseerde de Kleine Ambassade in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Schiedam de eerste landelijke kinderrechtenconferentie voor kinderen. Een afvaardiging van zo’n 45 leerlingen, afkomstig van verschillende basisscholen uit het land, gingen in Schiedam met elkaar in gesprek over kinderrechten in Nederland. Hun bevindingen en aanbevelingen worden gebruikt als belangrijke inbreng voor de nationale Kinderrechtendialoog, een open dialoog tussen ministeries, kinderrechtenorganisaties en kinderen over de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland, die komend voorjaar wederom op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt georganiseerd.

IN HET KORT

Kennis

Aandacht voor kinderrechten

In Nederland vinden we het van groot belang dat alle kinderen fijn op kunnen groeien. Hierin heeft de overheid een belangrijke taak. Nederland is namelijk partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Onderzoek

Aan de slag met kinderrechten

Om te ontdekken wat kinderen belangrijk vinden, en dit mee te kunnen nemen naar de kinderrechtendialoog, organiseerden wij in opdracht van het Ministerie van VWS een landelijke kinderrechtenconferentie op 9 december.

Advies

Luister naar kinderen

Over één ding waren de kinderen al bij de start van de conferentie duidelijk: “Als het over kinderrechten gaat, kan het niet zo zijn dat er niet naar kinderen zelf wordt geluisterd. Volwassenen begrijpen niet altijd goed genoeg wat kinderen nodig hebben. Wij willen helpen, dus betrek ons en laat ons meedenken over hoe het beter kan.”

Resultaat

Concrete aanbevelingen

De kinderen voegden meteen de daad bij het woord. Dat leverde niet alleen mooie gesprekken en nieuwe invalshoeken op, maar ook concrete aanbevelingen. De verzamelde resultaten geven inzicht in de onderwerpen en rechten die volgens kinderen meer aandacht vereisen. Ze zijn verwerkt in een video, advieskrant en spel die werden gepresenteerd tijdens de eerste kinderrechtendialoog. Die materialen zijn via lesmateriaal te bekijken en te downloaden.


Partners

  • Ministerie van VWS 
  • Scholen uit heel Nederland 

 

Terug naar het overzicht