Kinderraad op school

Hoe zorgen we ervoor dat de school leerlingen meer kan betrekken bij (beleids-)vraagstukken?

Scholen willen kinderen meer betrekken bij hoe het beleid wordt vormgegeven. Hoe kun je als school bij beslissingen die de kinderen aangaan de mening of inbreng van kinderen meer benutten? Om tegelijkertijd de kinderen te leren zich een weloverwogen mening te vormen, ze de kans geven om deze te uiten, en ze hun rol als rolmodel in de school te laten ontdekken en oppakken.

Hoe werkt onderwijs nou eigenlijk?

Om kinderparticipatie een serieuze plek te geven en kinderen actief te betrekken bij het verder vormgeven van de school startten wij op de Sint Jozefschool en IKC Kethel met een kinderraad. Daarbij krijgen de kinderen eerst meerdere kennislessen om daarna hun meningen te vormen.
De raadsleden onderzoeken hoe onderwijs nou eigenlijk werkt en wat erbij komt kijken. Ook gaan ze in gesprek met een onderwijskundige die de kinderraadsleden alles kan vertellen over hoe onderwijs georganiseerd wordt. Deze onderzoeken en gesprekken vinden plaats tijdens verschillende introductiebijeenkomsten. De kennis die zij tijdens deze bijeenkomsten en excursies opdoen, kunnen zij vervolgens inzetten om kritisch naar hun eigen school te kijken en om mee te denken over beleidsvraagstukken.

Onderzoek naar verbeterpunten

Kinderen zijn enthousiast. De leden van de leerlingenraad bekeken als vertegenwoordiger van hun eigen klas beleidsplannen en deden onderzoek naar punten die volgens hen verbeterd kunnen worden.

Meedoen of meer weten?

Meer weten over kinderraden op school? Neem contact op met ons via 010 2731011 of post@dekleineambassade.nl


Terug naar het overzicht