Vraag aan kinderen of zij meer betrokken willen worden bij het beleid van hun gemeente, en je krijgt eigenlijk altijd een volmondig ja. Zo ging dat ook in de gemeente Súdwest-Fryslân. Gelukkig vonden de volwassenen het net zo belangrijk dat kinderen kunnen meedenken en meedoen. Elk jaar organiseren we in het Bestjoershûs in Sneek samen met de gemeente de Kinderconferentie. Sinds februari 2022 is er ook een kinderburgemeester en adviesteam dat monitort hoe de adviezen binnen de gemeente worden opgepakt. Zo ontwikkelt Súdwest-Fryslân zich tot een plek waar kinderen en jongeren met plezier wonen, leven en naar school gaan. Een gemeente waarin zij zich serieus genomen voelen en waar zij een toekomst voor zichzelf zien.

IN HET KORT

Kennis

Kinderen vertellen wat beter kan

Op de Kinderconferentie adviseren kinderen hun gemeente over een viertal onderwerpen: de school van de toekomst, jezelf kunnen zijn, fijn buitenspelen voor iedereen en duurzaamheid. Maar voor ze dat kunnen doen, hebben ze eerst kennis nodig over deze onderwerpen. Die doen ze in de ochtend op door in groepjes deel te nemen aan workshops. Om te kunnen vertellen wat er beter kan, moet je immers wel weten waar je het over hebt.

Onderzoek

De diepte in

Gewapend met de kennis die ze in de lessen en workshops hebben opgedaan, gaan de kinderen tijdens de Kinderconferentie de diepte in. Iedereen wordt ingedeeld bij een casus, om deze met een groepje helemaal uit te pluizen. De kinderen inventariseren wat ze al weten, gaan met experts in gesprek over het onderwerp, bedenken ideeën en werken die uit.

Advies

Goede ideeën en adviezen

Wanneer de kinderen alle informatie op een rijtje hebben, komen daar de nodige ideeën uit voort. De ideeën en adviezen worden met posters en een maquette van de ideale gemeente inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd. Nadat alle ideeën zijn gepresenteerd en de dankwoorden zijn uitgesproken, zit de Kinderconferentie er weer op. Nu begint het werk van de Kinderburgemeester en het team van rayonhoofden: zij letten op hoe de adviezen opgevolgd worden.

Resultaat

De gemeente aan zet

Dat de gemeente de adviezen serieus neemt, is al gebleken. Tijdens de Kinderconferentie 2023 werden resultaten gepresenteerd van wat eerder door de kinderen is bedacht: de verkiezing van het meest duurzame schoolplein, de eerste speelplek als Ontmoetingsplek in Oppenhuizen (en de tweede die op de planning staat), naschoolse activiteiten en meer budget vanuit de gemeente voor praatjuffen in de klas.


Partners

  • Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Terug naar het overzicht