Geïnspireerd door de gemeente Schiedam wilde de gemeente Nissewaard kinderparticipatie graag meer borgen in haar beleid. Sinds 2019 is daarom ook in Nissewaard een Kindergemeenteraad actief, waarmee kinderen, het bestuur en de gemeente zelf dichter bij elkaar worden gebracht. Door kinderen mee te laten denken met beleidsvraagstukken, leren zij hoe ze via het beleid van de gemeente een verschil kunnen maken voor andere kinderen (en volwassenen) in hun omgeving. Inmiddels worden maar liefst 27 basisscholen uit Spijkenisse en de omringende kernen door evenveel kinderen vertegenwoordigd. Aan de hand van lessen en excursies verdiepen zij zich in verschillende thema’s. Ook vragen ze regelmatig leeftijdsgenoten om hun mening en gaan ze in gesprek met ambtenaren, bewoners en professionals. Op basis van hun bevindingen adviseren ze het bestuur van Nissewaard.

IN HET KORT

Kennis

Lessen over democratie

De eerste stap om naar een advies te komen, is kennis opdoen. Want als je niet weet waar je het over hebt, kun je ook geen goede verbeterpunten aandragen en word je als kind eigenlijk niet serieus genomen. Daarom begint het kindergemeenteraadstraject altijd met een aantal vaststaande thema’s. En ook in de latere thema's en vraagstukken is kennis opdoen altijd de eerste stap.

Onderzoek

Wat vinden de kinderen zelf?

De kinderen leren tijdens de lessen niet alleen zichzelf beter kennen, vanuit hun onderzoek krijgen ze ook meer inzicht in de mensen om zich heen. Door naar elkaar te luisteren, ontdekken zij dat mensen van elkaar verschillen. In wie ze zijn, wat ze doen (gedrag) en wat ze willen en nodig hebben. Vanuit deze basiskennis en -houding kunnen de kinderen daarna over elk onderwerp meedenken en adviseren, omdat ze beschikken over inzicht in andere perspectieven dan alleen die van henzelf.

Advies

Creatieve oplossingen

De Kindergemeenteraad Nissewaard is bezig met haar tweede traject. De vorige raad presenteerde in 2021, na enkele tussenadviezen, haar eindadvies. Dat gebeurde in het Gesprek met de Gemeente, in de officiële raadzaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van de burgemeester en verschillende wethouders.

Resultaat

Doorpakken met de adviezen!

Het blijft natuurlijk niet bij een advies: samen met de kinderen en de stad pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook uitgevoerd worden. Op die manier krijgen de kinderen ook echt mee dat meedenken en meedoen loont, krijgen zij vertrouwen in hun gemeente en hebben ze voor nu én voor later de handvatten om zelf het verschil te maken.


Partners

  • Gemeente Nissewaard
  • LEV-WN
  • Stichting Bijzondere Scholen voor OAG Spijkenisse
  • Stichting Onderwijsgroep Edumare
  • stichting Nissewijs
  • Stichting RVKO

 

Terug naar het overzicht