Afval the Challenge

Hoe kunnen we Schiedammers betrekken en betrokken houden bij de afvaldoelstelling van de gemeente?

In januari 2016 zijn wij in opdracht van de Gemeente Schiedam en Irado gestart met een participatieproject rondom afval scheiden. De gemeente Schiedam streeft naar een grote vermindering van het restafval in de stad door iedereen meer afval gescheiden in te laten inleveren. Maar ook door mensen te laten ervaren hoe ze afval kunnen voorkomen. De gemeente wil daarmee aan de slag, op een manier die past bij haar inwoners.

Naar 160 kilo restafval in 2020

Om erachter te komen wat er volgens de Schiedammers zelf nodig is om tot vermindering van het restafval te komen, ontwikkelden wij Afval the Challenge. Daarin worden alle Schiedammers op uiteenlopende manieren uitgenodigd om mee te praten over afval en met elkaar in gesprek te gaan over ideeën en verbeterpunten.

Alle ideeën, ervaringen en resultaten worden teruggekoppeld, van de inwoners naar gemeente en andersom. Zo kunnen Schiedammers en gemeente samen beslissen welke ideeën worden uitgewerkt en uitgevoerd. Met elkaar gaan we er zo voor zorgen dat de 259 kilo restafval die per jaar per persoon wordt weggegooid in het jaar 2020 is teruggebracht naar 160 kilo, zodat we het milieu minder belasten met ons afval.

Echt Schiedamse afval-aanpak

Naar aanleiding van de input van bewoners en professionals hebben we samen met de gemeente Schiedam en Irado onder de noemer ‘Samen naar minder afval’ het uitvoeringsplan 2017 vastgesteld en een bijpassende huisstijl en communicatiestrategie ontwikkeld. Je vindt het beleidsplan hier.

Speerpunten uit het communicatiebeleid zijn:

  • Het terugkoppelen van de resultaten.
  • Er wordt niets in de inzamelstructuur veranderd zonder dat bewoners vooraf worden geïnformeerd.
  • Schiedammers informeren anderen als rolmodel over het nut en de noodzaak van afval scheiden en afval voorkomen.

Projecten en campagnes

Uit het beleidsplan zijn verschillende acties, projecten en campagnes voortgekomen.

  • Afval the Game: basisschoolleerlingen gaan de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk Schiedammers te betrekken bij het scheiden van afval.
  • Afval the Game Intens: buren stimuleren elkaar om te starten met afval scheiden en gebruik te maken van de afvalscheidingsvoorzieningen in de wijk.
  • Campagne Gefeliciteerd Schiedam: een eerste terugkoppeling van de resultaten, in één jaar tijd al 45 kilo minder afval dankzij de inzet van bewoners, gemeente en industrie.
  • Profilering Recyclewinkel Schiedam: een extra inzamelpunt in de stad waar alle Schiedammers hun afval kunnen wegbrengen voor geld en zo kunnen sparen voor zichzelf of voor een goed doel.
  • Campagne Oktober afvalmaand: een maand lang stond Schiedam in het teken van afval scheiden en afval voorkomen. Daarbij stonden Schiedammers die anderen op dit vlak weten te inspireren centraal tijdens de Gouden Kliko Wedstrijd.
  • Communicatie proef met wasbare luiers: werving van en communicatie met ouders die een maand lang het gebruik van wasbare luiers konden uitproberen.
  • De website www.afvalthechallenge.nl en een digitale nieuwsbrief om bewoners betrokken te houden.

Meedoen of meer weten?

Heb jij een mening over afval, of wil je er meer over weten? Heb je goede ideeën om het scheiden van afval te bevorderen in jouw directe omgeving of wil je meepraten over hoe het beter kan? Laat het ons weten. Neem contact met ons op via 010 2731011 of post@dekleineambassade.nl.


Terug naar het overzicht